0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

The Galleria Metro 6

Xa Lộ Hà Nội Quận 02
368.445 VNĐ/m2 (16.5$)

The Vista Building office

Xa Lộ Hà Nội, Quận 2,
334.950 VNĐ/m2 (15$)

Phụ Nữ Building

Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
379.610 VNĐ/m2 (17$)